VIEMÄRIN PAIKANNUS

Viemärien alkuperäiset pohjakuvat ovat useasti vain suuntaa-antavia, eikä niiden osoittamat viemäriputkien sijainnit pidä välttämättä paikkaansa jos viemärikuvia on lainkaan.
Paikannamme viemärilinjat tarkasti viemärikameraa ja kameran paikannuslaitetta hyväksi käyttäen ja piirrämme viemärit valmiisiin pohjakuviin tai tarvittaessa piirrämme suuntaa antavan pohjakuvan, mihin piirrämme viemäriputket.

Viemäriputket on myös mahdollista merkata suoraan lattiaan esimerkiksi maalarinteipillä, jos tiedossa on erimerkiksi viemäriputken esiin ottaminen tietystä paikasta.
Esimerkiksi tarvittaessa uutta viemäripistettä johonkin tilaan, tulee uusi viemäri liittää jo olemassa olevaan viemäriverkostoon. Tarkka rakenneavauskohta on syytä selvittää jotta varmistutaan siitä, missä kohtaa rakennetta vanha viemäriputki kulkee ja mihin kohtaan viemäriosuutta haara on parasta rakentaa. Näin minimoidaan myös lattian tai seinän avauskohdan laajuus.

Viemärin paikannusta voidaan käyttää myös ulkotiloissa jos halutaan välttää esimerkiksi kaivinkoneen kauhalla viemäriputken rikkominen.