TYÖVAIHEET

Rivitalot ja kerrostalot

1. Tiedottaminen ja ennakkokatselmointi

Laadimme tilaajan yhteyshenkilöille ja asukkaille asuntokohtaisen aikataulusuunnitelman hyvissä ajoin ennen töiden alkua, jotta mahdolliset muut urakoitsijat sekä asukkaat ehtivät varautua saneeraukseen.

Ennen saneerauksen aloitusta, teemme jokaiseen asuntoon ja muihin taloyhtiön tiloihin ennakkokatselmuksen. Näin osaamme varautua mahdollisiin asunnoissa sekä muissa tiloissa oleviin esteisiin ja pystymme opastamaan asuntokohtaisesti tulevan saneerauksen ennakkovalmisteluissa.

Noin pari viikkoa ennen saneerauksen aloitusta jaamme jokaiseen asuntoon ja mahdollisiin liiketiloihin saneeraukseen liittyvän infotiedotteen, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti saneerauksen kulusta, asukkaiden vastuista sekä urakoitsijan yhteystiedot. Tilaajan halutessa, pidämme asukkaille erillisen infotilaisuuden jossa kerrotaan töiden etenemisestä ja asukkaan vastuusta saneerauksen aikana, sekä vastaillaan asukkaiden mahdollisiin kysymyksiin.
Saneerauksen aikana jaamme asukkaille postitse kahdenlaisia tiedotteita, saneeraus- ja viemärinkäyttökieltoilmoituksia. Tiedotteet jaetaan aina vähintään kaksi päivää ennen saneerausta tai viemärinkäyttökieltoa. Tiedotteessa on vielä muistutus siitä, mitä olemme tulossa tekemään ja mahdolliset asukkailta vaadittavat toimenpiteet ennen toimenpidehetkeä.

 2. Ennakkokatselmointi

Ennen saneerauksen aloitusta, teemme jokaiseen asuntoon ja tilaan ennakkokatselmuksen. Näin osaamme varautua mahdollisiin asunnoissa sekä muissa tiloissa oleviin esteisiin ja pystymme opastamaan asuntokohtaisesti tulevan saneerauksen ennakkovalmisteluissa.

3. Puhdistus ja kuivaus

Valurautaiset viemäriputket puhdistetaan huolellisesti vettä ja kovametallirassia hyväksi käyttäen. Viemäristä poistetaan loka, putken pinnalle kertynyt ruoste, kivettymät sekä muut viemäriin kuulumattomat esteet. Näin varmistamme ruiskuvalulle tai sukitukselle mahdollisimman tasaisen ja pyöreän muotin. Viemärin puhdistuksen jälkeen viemärit kuivataan puhaltamalla putkistoon lämmintä ilmaa.

4. Viemärin kuntotarkastus ja esivalmistelut

Tarkastamme viemärissä mahdollisesti olevat halkeamat tai reiät ja kuvaamme tallentavalla viemärikameralla viemärin kunnon ennen ruiskuvalua tai sukitusta.

Teemme tarvittaessa putkessa olevien suurempien reikien korjaustyöt ennen saneerausta, jotta muottina käytettävä alkuperäinen putki olisi mahdollisimman tasainen ja aukoton.

5. Viemärin ruiskuvalu tai sukitus

Ruiskuvalu:

Viemäriputket valetaan käsityönä kaksikomponenttisella lasihiutalevahvisteisella polyesteri-muovimassalla. Ruiskutusta seurataan reaaliaikaisesti viemärikameralla valun edetessä. Valettavan viemärin halkaisijasta riippuen viemärin ruiskuvalu toistetaan 3 - 4 kertaa, jonka jälkeen valun pintaa voidaan tarvittaessa viimeistellä vielä harjausmenetelmällä. Valettu muovimassakerros kovettuu muotoonsa noin 30 - 90 minuutissa, työskentelyolosuhteista riippuen.

Sukitus:

Viemäriputkiin asennetaan epoksihartsilla kyllästetty huopa- tai kuitusukka paineilmaa hyväksi käyttäen. Yhden sukan kovettuminen aikakovetteisena kestää keskimäärin kuudesta kahteentoista tuntia, olosuhteista ja käytettävästä epoksista riippuen. Sukan kovettumista voidaan joissain tapauksissa nopeuttaa kuuman veden tai kuuman vesihöyryn avulla.
Sukan kovetuttua, sukitetun viemärin haarat avataan haaraporalla, jonka jälkeen haarakohtiin asennetaan tehdastekoiset epoksihartsilla kyllästetyt haaravahvikkeet. Haaravahvikkeiden kovetuttua, haara sukitetaan samalla tavalla kuin aikaisemminkin sukitettu viemäri.

6. Laadunvarmistus

Laadunvarmistusprosessimme alkaa viemärinpuhdistusvaiheessa. Tarkastamme, että muottina käytettävät vanhat viemäriputket tulevat puhdistettua riittävän puhtaaksi putken muodon rikkovista epäkohdista, kuten loasta, kalkkeutumista ja ruosteesta.

Ruiskuvalua sekä sukitusta tarkkaillaan työn aikana reaaliaikaisesti. Ruiskuvalua tarkkaillaan ruiskusuuttimen päässä olevalla viemärikameralla, kun taas sukitusta tarkkaillaan viemärikameralla sukan edellä sekä haarakohdista. Katveettoman kuvausmateriaalin saamiseksi, saneerattu putki kuvataan ja tallennetaan kahteen suuntaan, etu- ja takaperin. Valmiit viemärikuvaukset tarkastetaan viemäreiden kuvausten yhteydessä ja mahdolliset virheet korjataan saman tien, jotta työpisteelle ei tarvitse palata enää jälkikäteen. Viemärikuvaukset tarkastetaan vielä uudelleen toimisto-olosuhteissa tietokoneella tiedostojen nimeämisten yhteydessä.

Tiedostot nimetään siten, että myös asiakkaan on helppo ymmärtää mistä viemäriputkesta kuvat on otettu. Kaikista viemärilinjoista toimitetaan asiakkaalle viemäritallenteet kolmena kappaleena; kuvaus viemärin puhdistuksen jälkeen ennen saneerausta sekä etu- ja takaperin kuvatut videot saneerauksen jälkeen.
Tilaaja voi halutessaan käyttää viemärisaneerauksen valvontaan ulkopuolista laadunvalvojaa urakoitsijan oman laadunvalvonnan lisäksi.

7. Siivous

Siivoamme aina ennen työpäivän päättymistä alueet, missä olemme liikkuneet sekä tilat missä olemme suorittaneet varsinaista saneerausta. Siivouksesta tekee helppoa huolellinen tilojen suojaus ennen varsinaisen saneerauksen aloittamista.

Saneerauksen valmistuttua, teemme huolellisen loppusiivouksen Liner Expressin töiden osalta eikä siivouksen jälkeen tilaajan tarvitse pelätä edes asentajien kengänjälkien näkyvän lattioissa.

8. Dokumentointi

Pidämme työvaiheista työmaapäiväkirjaa, mihin merkitään kaikki päivän työtapahtumat.

Teemme myös jokaisesta asunnosta asuntokohtaisen yksikköhinnallisen tarvikelistan saneeraukseen käytetyistä viemärikalusteista ja pientarvikkeista.

Toimitamme tilaajalle urakan vastaanoton yhteydessä kaikki urakkaan liittyvät dokumentit arkistoituna kansioon sekä talonmiestä tai huoltoyhtiötä varten erillisen huoltokansion.

Säilytämme myös itse kaikki urakan dokumentit vähintään 10 vuoden ajan urakan vastaanottamisesta.

9. Kohteen vastaanotto

Työ luovutetaan tilaajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä tai erillisessä vastaanottokokouksessa. Työn luovutuksen yhteydessä toimitamme tilaajalle kaikki urakkaan liittyvät materiaalit, kuten valmiisiin pohjakuviin piirretyt viemärilinjojen punakynäpiirrokset, viemäritallenteet, viemärin huolto-ohjeet sekä takuutodistuksen.

10. Takuu

Takuuaika alkaa hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta.

Myönnämme saneeratuille viemärilinjoille lakisääteisen 2 vuoden takuun rinnalle 10 vuoden huoltotakuun.

Omakotitalot

ENNEN SANEERAUKSEN ALOITTAMISTA:

 

1. Kartoitus ja tarjouksen jättö

Tulemme käymään kartoittamassa omakotitalon viemäreiden saneeraustarpeen ja keskustelemaan tilaajan kanssa erilaisista saneerausvaihtoehdoista. Selvitämme käynnillä myös asiat, mitkä vaikuttavat viemärisaneerauksen kustannuksiin tarjouksen laskemista varten. Samalle esittelemme erilaisten viemärin sisäpuolisten menetelmien toteutettuja malliputkia ja lattiakaivo vaihtoehtoja. Näin asiakas pääsee itse käsissään näkemään minkälainen lopputulos syntyy milläkin eri saneerausmenetelmällä ja helpottaa päätöksen tekoa valita se itselle paras saneerausvaihtoehto.

2. Sopimuksen allekirjoitus ja aikataulutus

Jos tilaaja päättää valita meidät viemärisaneerauksen toteuttajaksi, sovimme saneerauksen ajankohdan ja laadimme jättämämme tarjouksen ja käymiemme neuvottelujemme perusteella kirjallisen urakkasopimuksen. Sopimus tulostetaan kahtena kappaleena, josta molemmille sopijapuolille jää yksi allekirjoitettu kappale.

Varaamme perinteisen omakotitalon saneeraukselle aina koko viikon aikaa ja isommille omakotitaloille kaksi viikkoa. Aloitamme uuden työmaan aina maanantaina jolla pyrimme siihen, että saneerauksen haitta-aika ei jäisi viikonlopulle. Saneerausviikko kirjataan myös urakkasopimukseen, jolloin asiakaskin voi etukäteen varata vaikka lomareissun tulevalle saneerausviikolle luottaen siihen, että saneeraus myös toteutetaan sovitulla viikolla. Mutta myös kotona voi asua lähes normaalisti saneerauksen ajan, sillä vettä saa ottaa hanoista koko saneerauksen ajan ja tilaajan halutessa toimitamme huoneiston sisälle sijoitettavan kemiallisen wc:n asukkaiden käyttöön. Ainoastaan viemäreiden käyttöä rajoitetaan saneerauksen aikana.

Laadimme saneerausaikataululle myös urakoitsijaa koskevan sakkorajan. Jos emme saa suoritettua saneerausta lupaamallamme saneerausviikolla, maksamme asiakkaalle sakkoa sovitun ajan ylittymisestä. Toisin sanoen, jos urakka myöhästyy sovitusta, urakan loppuhinta laskee suoraan verraten siihen, kuinka paljon urakka myöhästyy.

SANEERAUKSEN ETENEMINEN:

 

3. Suojaus

Me suojaamme huolellisesti alueet, missä liikumme sekä tilat joissa suoritamme varsinaista saneerausta. Asiakkaan ei tarvitse itse suojata tilojaan tai edes kulkureittejä.

Saneerauksemme on täysin pölytön, joten myöskään huonekaluja ei tarvitse suojata lainkaan saneerauksen ajaksi.

4. Puhdistus ja kuivaus

Valurautaiset viemäriputket puhdistetaan huolellisesti vettä ja kovametallirassia hyväksi käyttäen. Viemäristä poistetaan loka, putken pinnalle kertynyt ruoste, kivettymät sekä muut viemäriin kuulumattomat esteet. Näin varmistamme ruiskuvalulle tai sukitukselle mahdollisimman tasaisen ja pyöreän muotin. Viemärin puhdistuksen jälkeen viemärit kuivataan puhaltamalla putkistoon lämmintä ilmaa.

Muoviset viemäriputket pestään pyörivällä harjalla ja vedellä. Lisäksi muoviviemärit karhennetaan sisäpuolelta siihen tarkoitetuilla työkaluilla. Viemäristä poistetaan loka sekä muut viemäriin kuulumattomat esteet. Näin varmistamme sukitukselle mahdollisimman tasaisen, tarttuvan ja pyöreän muotin. Viemärin puhdistuksen jälkeen viemärit kuivataan puhaltamalla putkistoon lämmintä ilmaa.

5. Viemärin kuntotarkastus ja esivalmistelut

Tarkastamme viemärissä mahdollisesti olevat halkeamat tai reiät ja kuvaamme tallentavalla viemärikameralla viemärin kunnon ennen ruiskuvalua tai sukitusta.

Teemme tarvittaessa putkessa olevien suurempien reikien korjaustyöt ennen saneerausta, jotta muottina käytettävä alkuperäinen putki olisi mahdollisimman tasainen ja aukoton.

6. Viemärin ruiskuvalu tai sukitus

Ruiskuvalu:

Viemäriputket valetaan käsityönä kaksikomponenttisella lasihiutalevahvisteisella polyesteri-muovimassalla. Ruiskutusta seurataan reaaliaikaisesti viemärikameralla valun edetessä. Valettavan viemärin halkaisijasta riippuen viemärin ruiskuvalu toistetaan 3 - 4 kertaa, jonka jälkeen valun pintaa voidaan tarvittaessa viimeistellä vielä harjausmenetelmällä. Valettu muovimassakerros kovettuu muotoonsa noin 30 - 90 minuutissa, työskentelyolosuhteista riippuen.

Sukitus:

Viemäriputkiin asennetaan epoksihartsilla kyllästetty huopa- tai kuitusukka paineilmaa hyväksi käyttäen. Yhden sukan kovettuminen aikakovetteisena kestää keskimäärin kuudesta kahteentoista tuntia, olosuhteista ja käytettävästä epoksista riippuen. Sukan kovettumista voidaan joissain tapauksissa nopeuttaa kuuman veden tai kuuman vesihöyryn avulla.
Sukan kovetuttua, sukitetun viemärin haarat avataan haaraporalla, jonka jälkeen haarakohtiin asennetaan tehdastekoiset epoksihartsilla kyllästetyt haaravahvikkeet. Haaravahvikkeiden kovetuttua, haara sukitetaan samalla tavalla kuin aikaisemminkin sukitettu viemäri.

7. Laadunvarmistus

Laadunvarmistusprosessimme alkaa viemärinpuhdistusvaiheessa. Tarkastamme, että muottina käytettävät vanhat viemäriputket tulevat puhdistettua riittävän puhtaaksi putken muodon rikkovista epäkohdista, kuten loasta, kalkkeutumista ja ruosteesta.

Ruiskuvalua sekä sukitusta tarkkaillaan työn aikana reaaliaikaisesti. Ruiskuvalua tarkkaillaan ruiskusuuttimen päässä olevalla viemärikameralla, kun taas sukitusta tarkkaillaan viemärikameralla sukan edellä sekä haarakohdista. Katveettoman kuvausmateriaalin saamiseksi, saneerattu putki kuvataan ja tallennetaan kahteen suuntaan, etu- ja takaperin. Valmiit viemärikuvaukset tarkastetaan viemäreiden kuvausten yhteydessä ja mahdolliset virheet korjataan saman tien, jotta työpisteelle ei tarvitse palata enää jälkikäteen. Viemärikuvaukset tarkastetaan vielä uudelleen toimisto-olosuhteissa tietokoneella tiedostojen nimeämisten yhteydessä.

Tiedostot nimetään siten, että myös asiakkaan on helppo ymmärtää mistä viemäriputkesta kuvat on otettu. Kaikista viemärilinjoista toimitetaan asiakkaalle viemäritallenteet kolmena kappaleena; kuvaus viemärin puhdistuksen jälkeen ennen saneerausta sekä etu- ja takaperin kuvatut videot saneerauksen jälkeen.
Tilaaja voi halutessaan käyttää viemärisaneerauksen valvontaan ulkopuolista laadunvalvojaa urakoitsijan oman laadunvalvonnan lisäksi.

8. Siivous

Siivoamme aina ennen työpäivän päättymistä alueet, missä olemme liikkuneet sekä tilat missä olemme suorittaneet varsinaista saneerausta. Siivouksesta tekee helppoa huolellinen tilojen suojaus ennen varsinaisen saneerauksen aloittamista.

Saneerauksen valmistuttua, teemme huolellisen loppusiivouksen Liner Expressin töiden osalta eikä siivouksen jälkeen tilaajan tarvitse pelätä edes asentajien kengänjälkien näkyvän lattioissa.

9. Dokumentointi

Jos tilaaja teettää saneerauksen kuluessa jotakin lisätöitä, kuten esimerkiksi wc-istuimen tai jonkin hajulukon vaihdon, teemme myös yksikköhinnallisen tarvikelistan saneeraukseen käytetyistä viemärikalusteista ja pientarvikkeista.

Toimitamme tilaajalle urakan vastaanoton yhteydessä kaikki urakkaan liittyvät dokumentit arkistoituna kansioon sekä talonmiestä tai huoltoyhtiötä varten erillisen huoltokansion.
Säilytämme myös itse kaikki urakan dokumentit vähintään 10 vuoden ajan urakan vastaanottamisesta.

10. Kohteen vastaanotto

Työ luovutetaan tilaajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä tai erillisessä vastaanottokokouksessa. Työn luovutuksen yhteydessä toimitamme tilaajalle kaikki urakkaan liittyvät materiaalit, kuten valmiisiin pohjakuviin piirretyt viemärilinjojen punakynäpiirrokset, viemäritallenteet, viemärin huolto-ohjeet sekä takuutodistuksen.

11. Takuu

Takuuaika alkaa hyväksytystä vastaanottotarkastuksesta.
Myönnämme saneeratuille viemärilinjoille lakisääteisen 2 vuoden takuun rinnalle 10 vuoden huoltotakuun.